Kullanım Şartları

Bu web sayfasını kullanmakla mekikmotors.com web sayfası kullanım sözleşmesine taraf olduğunuzu ve bağlı bulunduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hak, yetki ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu, 18 yaşından büyük olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuyup anladığınızı ve sözleşmede yazılı şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme yerindeki hak ve yükümlülükleri yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri tam, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. Sorumluluklar

a. Bu web sayfası üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi mekikmotors.com'a aittir.

b. mekikmotors.com, sözleşme şartları da dahil olmak üzere site ve site uzantılarında yer alan her tür koşul ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

c. mekikmotors.com, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

ç. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını veya bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek için başka herhangi bir işlemde bulunmayacağını, aksi halde üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

D. Kullanıcı, site içerisindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlak ve adaba aykırı, hukuka aykırı, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarına zarar veren, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini ve paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşabilecek zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda 'Site' yetkilileri bu tür hesapları askıya alma, feshetme, yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple adli makamlardan gelen faaliyet veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi taleplerini paylaşma hakkını saklı tutar.

için. mekikmotors.com üyelerinin birbirleriyle veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumlulukları altındadır.

2. Kayıt Süreci ve Kullanıcıların Sorumlulukları

2.1. Kayıt sırasında mekikmotors.com'a girdiğiniz veri, metin, fotoğraf, grafik vb. 'den oluşmaktadır. Bilgilerinizden siz sorumlusunuz, bilgilerin online dağıtımında biz rol oynuyoruz. mekikmotors.com'a veya diğer kullanıcılara herhangi bir zarar veya külfet getirdiğine inanıldığı takdirde bilgilerinizi tamamen veya kısmen kaldırabilir. Sitemizde bırakılan bilgileriniz kısmen veya tamamen diğer kullanıcıların kullanımına açılabilir.

2.2. mekikmotors.com'da yer alan bilgilerinizin ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptığınız ürünlerin, yayınladığınız mesajların, web sitenizde yer alan bilgilerin sahte, çalıntı olmadığı, üçüncü bir kişinin herhangi bir tescil hakkını, ihale haklarını vs. ihlal etmediği, yasalara aykırı olmadığı (tüketicinin korunması, haksız rekabet yasası Pornografi veya çıplaklık içermediği, herhangi bir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermediği, site üyelerine istenmeyen (spam) mailler göndermek için kullanmadığı ilkelerini kabul etmiş sayılırsınız.

2.3. Kullanıcı doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermelidir. Aksi takdirde işbu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı'ya bilgi verilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kullanıcı sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kaybı ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

3. Fikri Mülkiyet Hakları

3.1. mekikmotors.com'da yer alan unvan, işletme adı, ticari marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi şirkete veya ilgili kişiye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Bu Sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir hak vermez.

3.2. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin tamamı veya bir kısmı izinsiz olarak başka bir internet sitesinde kullanılamaz.

4. Gizli Bilgiler

4.1. Mekikmotors.com, kullanıcılar tarafından site aracılığıyla iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişinin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı'yı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

4.2. Kullanıcı sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. Site sahibi şirketin, pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanımı ile sınırlı olmak üzere, iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri veya bağlı grup şirketleri ile paylaşmayı kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Bu kişisel bilgiler, şirket bünyesinde müşteri profilini belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilmektedir.

4.3. Gizli Bilgiler, sadece resmi makamlar tarafından talep edilmesi ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri uyarınca resmi makamlara açıklama yapılmasının gerekli olduğu hallerde resmi makamlara açıklanabilir. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlar tarafından talep edilmesi ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri uyarınca resmi makamlara açıklama yapılmasının gerekli olduğu hallerde resmi makamlara açıklanabilir.

5. Garanti Yok

Bu sözleşme maddesi, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" esasına göre sunulur ve satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama (burada yer alan bilgiler dahil) ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir yasal veya başka nitelikte hiçbir garanti vermez.

6. Sözleşmenin Bütünü ve Uygulanabilirlik

Bu sözleşmenin şartlarından biri kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korur.

7. Sözleşme Değişiklikleri

Mekikmotors.com, sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını dilediği zaman kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

8. Bildirim

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek tüm bildirimler mekikmotors.com'un bilinen elektronik posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği elektronik posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi halinde 5 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılan tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

9. Kanıt Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri, e-posta, site üzerindeki mesajlaşma, sms ve bilgisayar kayıtları ile faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz edebilir. Etmeyeceğini kabul eder.

10. Uyuşmazlık Çözümü

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.